کارکنان - مشاهده مشخصات

سعید احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سعید احمدی