کارکنان - مشاهده مشخصات

رسول رحیم نیا
کمیته حاکمیت شرکتی - دبیر کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رسول رحیم نیا