بازار عمده فروشی برق

جزییات خبر

 

در بازار عمده‌ فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را جهت فروش در بازار ارایه می‌نمایند. بازار برق ایران با ابلاغ آیین‌نامه "تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش در شبکه برق کشور" توسط وزیر وقت نیرو در تاریخ 82/8/1 با دو هدف عمده شفاف‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی راه‌اندازی گردید و از این تاریخ رقابت در بازار عمده فروشی برق در کشور آغاز شد.

بازار عمده‌ فروشی برق ایران به صورت رقابت یک طرفه در سمت فروش بوده و نحوه تسویه آن به صورت پرداخت معادل پیشنهاد می‌باشد.

مشارکت در بازار عمده‌ فروشی برق مستلزم اتخاذ استراتژی‌های بهینه قیمت‌‌دهی در مواجهه با نوسانات قیمت در طول سال می‌باشد.