کارکنان - مشاهده مشخصات

سعید احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی : رییس کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

سعید احمدی
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

11

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به سعید احمدی