کارکنان - مشاهده مشخصات

رسول رحیم نیا
کمیته حاکمیت شرکتی : دبیر کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

رسول رحیم نیا
کمیته حاکمیت شرکتی - دبیر کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

14

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به رسول رحیم نیا