کارکنان - مشاهده مشخصات

میرفتاح فتاح قره باغ
کمیته حاکمیت شرکتی : رییس کمیته

کارشناسی ارشد

میرفتاح فتاح قره باغ
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

توضیحات

20

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به میرفتاح فتاح قره باغ