کارکنان - مشاهده مشخصات

علی هزاوه
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

علی هزاوه
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

24

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به علی هزاوه