کارکنان - مشاهده مشخصات

محمد کبیری اصفهانی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

محمد کبیری اصفهانی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

27

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد کبیری اصفهانی