کارکنان - مشاهده مشخصات

رضا افتخاری
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

رضا افتخاری
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

6

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به رضا افتخاری