کارکنان - مشاهده مشخصات

مهدی عسکری
کمیته حاکمیت شرکتی : رییس کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

مهدی عسکری
کمیته حاکمیت شرکتی - رییس کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

6

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به مهدی عسکری