کارکنان - مشاهده مشخصات

عظیم اعتمادی
کمیته حاکمیت شرکتی : عضو کمیته

دکترای تخصصی (PhD)

عظیم اعتمادی
کمیته حاکمیت شرکتی - عضو کمیته
سوابق تحصیلی و آموزشی

دکترای تخصصی (PhD)

توضیحات

9

ارتباط مستقیمارسال ایمیل

ارسال پیام به عظیم اعتمادی