جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/25

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/25

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید رنگ مورد نیاز رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

0 تومان

منقضی شده

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

65,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگراه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6 -طبقه 2 واحد بازرگانی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.