جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/26

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/26

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

نسبت به انجام تعمیرات اساسی ولو ها و اکچویتور های اجکتور و سیستم کولینگ واحد 1 بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت

0 تومان

منقضی شده

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۲ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

60,000,000 تومان

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان - پلاک 6 -طبقه دوم -معاونت بازرگانی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.