جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/28

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/28

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۶ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

300,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان - پلاک 6-طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.