جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/27

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/27

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 9 آیتم MODULE ABB INFI 90 بخش ابزار دقیق واحد های گازی نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۶ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

110,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران - بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان - پلاک 6 - طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.