جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/10

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/10

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید پره های ثابت و متحرک دوربین واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۰

۲۱ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

40,000,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگراه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6 شرکت تولید نیروی برق دماوند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.