جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/30

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1401/30

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 2 عدد کارت الکترونیک سیستم SFC نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۵ آذر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

145,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگراه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه 2

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.