جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/01

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/01

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 10 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی firefighting نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۷ خرداد ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6 -طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.