جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/03

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/03

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد های گازی نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۹:۱۹

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگراه کردستان-خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6 شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.