جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1401/18

مناقصه دو مرحله ای

1401/18 م ت

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 10 آیتم الکتروپمپ های بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) تمدید شد

0 تومان

منقضی شده

۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۵ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

70,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان -خیابان عطار -کوچه بوستان -پلاک 6-شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 10 آیتم الکتروپمپ های بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.