جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/14

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/14

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 14 یتم Solenoid & Regulator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی نیروگاه( VIBRATION)

0 تومان

منقضی شده

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۳ تیر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

120,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دو شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.