جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/10

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/10

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 39 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز تجهیزات جانبی واحدهای گازی

0 تومان

منقضی شده

۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۳ تیر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دو شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.