جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره م ت 1402/08

مناقصه دو مرحله ای

مناقصه شماره م ت 1402/08

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 37 آیتم قطعات بخش مکانیک مورد نیاز جهت بازسازی فلیم تیوب های ورژن 3 و 5 واحد های گازی

0 تومان

منقضی شده

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۱۰ تیر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگراه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.