جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره م ت 1402/15

مناقصه دو مرحله ای

مناقصه شماره 1402/15

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 12 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی MODULE 90 INFIDCS نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۱۰ تیر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

200,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم شرکت تولید نیروی برق دماوند

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.