جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/19

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/19

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 3 آیتم عایق و اکسپنشن جوینت واحدای گازی

0 تومان

منقضی شده

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۵۶

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

200,000,000 تومان

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.