جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/02

مناقصه دو مرحله ای

1402/02 م ت

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 600 عدد PULSE JET بخش ابزاردقیق واحدهای گازی

0 تومان

منقضی شده

۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

1,920,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.