جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره 402/26

مناقصه دو مرحله ای

1402/26 م ت

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید قطعات Automatic Recirculation Valve نیروگاه شهدای پاکدشت

0 تومان

منقضی شده

۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۲۷

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۲ مهر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم واحد بازرگانی

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسناد شرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.