جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره 1402/25

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/25

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

تعمیرات اساسی ولوها و اکچویترهای اجکتور و سیستم کولینگ واحد 2 بخار (S2)

0 تومان

منقضی شده

۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۹ مهر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

500,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران -بزرگراه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.