جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تک مرحله ای شماره م ت 1402/32

مناقصه تک مرحله ای

م ت 1402/32

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه سه دستگاه ترانسفورماتور اصلی نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۰:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲ بهمن ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

100,000,000 تومان

۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.