جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/30

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/30

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

تعویض لوله های بویلرها نیروگاه

0 تومان

منقضی شده

۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

220,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 واحد 2

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.