جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/33

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1402/33

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 400 عدد فیلتر ممبران FILMETC (BW30xfr-400/34) جهت تصفیه خانه پساب

0 تومان

منقضی شده

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

ریال

داخلی

عادی

400,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم واحد بازرگانی

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.