جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1403/05

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1403/05

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 10 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های گازی- FIRE FIGHTING

0 تومان

منقضی شده

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ریال

داخلی

عادی

180,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگ راه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6 طبقه دوم واحد بازرگانی

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.