جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دو مرحله ای شماره م ت 1402/10

مناقصه دو مرحله ای

م ت 1403/10

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 10 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد های گازی- SOLENOID VALVE&ACTUATOR

0 تومان

جاری

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۹:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ریال

داخلی

عادی

215,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

۲۷ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
بزرگراه کردستان خیابان عطار کوچه بوستان پلاک 6

( شماره حساب  :0201179930006 و شماره کارت :5029387010039409 جهت واریز هزینه خرید اسنادشرکت تولید نیروی برق دماوند )