جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه 1401/21

مناقصه دو مرحله ای

1401/21

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند

خرید 24 آیتم Solenoide & Regulator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی و بخار نیروگاه دماوند

0 تومان

منقضی شده

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

شرکت تولید نیروی برق دماوند

100,000,000 تومان

این مناقصه دو مرحله ای قابل تمدید است.

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۱۵

1,000,000 ریال

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران، کردستان، خ عطار، کوچه بوستان، پلاک 6، شرکت تولید نیروی برق دماوند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.