شرکت تولید نیروی برق دماوند|مناقصات و مزایده ها

اطلاعیه و اخبار مناقصات

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
خرید 10 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی firefighting نیروگاه ( شماره حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد :0201179930006 شرکت تولد نیروی برق دماوند )
م ت 1402/01 ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۷ خرداد ۱۴۰۲ ۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
خدمات تعویض لوله های بویلر های نیروگاه
م ت 1401/29 ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۳ دی ۱۴۰۱
خرید 2 عدد کارت الکترونیک سیستم SFC نیروگاه
م ت 1401/30 ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
خرید پره های ثابت و متحرک دوربین واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه
م ت 1401/10 ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۱
خرید پره های ثابت و متحرک کمپرسور واحد های گازی مدل V94.2 نیروگاه
م ت 1401/28 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
خرید 9 آیتم MODULE ABB INFI 90 بخش ابزار دقیق واحد های گازی نیروگاه
م ت 1401/27 ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۱
نسبت به انجام تعمیرات اساسی ولو ها و اکچویتور های اجکتور و سیستم کولینگ واحد 1 بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت
م ت 1401/26 ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۲ مهر ۱۴۰۱ ۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
خرید 1200 عدد TUBE جهت لوله هارپ بویلر های نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/19 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
خرید رنگ مورد نیاز رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/25 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
انجام فعالیت های تعمیرات نیمه اساسی 33000ساعت سه واحد G11 , G13 ,G16 توربین گاز و کمپرسور مدل V94.2 آنسالدو به همراه ژنراتور ، ترانسفور ماتور و کلیه تجهیزات جانبی و رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی واحد ها به همراه قلیاشویی دو بویلر متناظر واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/24 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
خرید 14 آیتم لوازم یدکی در بخش ابزار دقیق واحد های گازی Firefighting نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/23 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خرید 24 آیتم Solenoide & Regulator در بخش ابزار دقیق واحد های گازی و بخار نیروگاه دماوند
1401/21 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
اجرای عملیات احداث سیستم زلال کننده آب وارده از سد ماملو به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
م ت 1401/22 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خرید 10 آیتم تجهیزات AUMA بخش ابزار دقیق واحد های بخار نیروگاه دماوند
1401.17 ۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
خرید 10 آیتم الکتروپمپ های بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) تمدید شد
1401/18 م ت ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱ ۴ اَمرداد ۱۴۰۱